1) Zdanie twierdzące zakończamy... a) . b) ? c) ! d) , 2) Jaką literą zaczynamy zdanie? a) Dużą b) małą c) a są jakieś? 3) Przed jakimi wyrazami dajemy przecinek (,) ? (wybierz 2 odpowiedzi) a) że b) jak c) ponieważ d) co 4) Kiedy dajemy wykrzyknik (!) w zdaniu ? a) kiedy pytamy b) kiedy mówimy, że coś takie jest c) kiedy krzyczymy, wrzeszczymy d) kiedy się nam chce 5) Czy znaki , . ? ! są nam potrzebne? a) tak tak tak i jeszcze raz tak b) nie niepotrzebne c) nie wiem

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?