1) W którym z wyrazów występuje sylab <so>? a) b) c) d) 2) Który wyraz NIE zawiera głoski g? a) b) c) d) 3) Który wyraz kończy się głoską <t> a) b) c) d) 4) W którym wyrazie występuje głoska <z>? a) b) c) d) 5) Który wyraz NIE składa się z 3 sylab? a) b) c) d) 6) Który wyraz zaczyna się i kończy tą samą głoską ? a) b) c) d) 7) W którym wyrazie występuje sylaba <lo>? a) b) c) d) 8) Który wyraz ma najwięcej sylab? a) b) c) d) 9) W której nazwie obrazka NIE słyszysz głoski d ? a) b) c) d) 10) Która nazwa obrazka zaczyna się od głoski s ? a) b) c) d) 11) W którym wyrazie występuje litera p ? a) ry_a b) ko_ek c) o_raz d) so_el 12) Zaznacz obrazek, w którym sylaba 'ka" znajduje się w środku wyrazu? a) b) c) d)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?