KOT , PIES , KRO - WA , KOŃ , OW - CA , BA - RAN , KU - RA , KO - GUT , ŚWI - NIA , KACZ - KA , GĘŚ , KUR - CZAK , IN - DYK  , AU- TO , PO - CIĄG , SA - MO - LOT  , ŁÓD - KA , HE- LI - KOP - TER , MO - TOR , RO - WER , HU - LAJ - NO - GA , TRAM - WAJ , KA - RET - KA  , PO - LIC - JA , LA -LA , MIŚ , KLOC -KI , DO - MEK , PIŁ - KA , KRED -KI , FAR - BY , JAJ - KO , BUŁ - KA , MAS - ŁO , SZYN - KA , SER , MLE - KO , ZU - PA , LO - DY , WO - DA .

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?