1) Jakim symbolem oznaczamy czas a) s b) t c) v 2) Ruch, którego torem jest linia prosta nazywamy: a) Ruchem prostoliniowy b) Ruchem prostym c) Torem prosto liniowym 3) 18km/h to .......m/s a) 5,46 b) 12 c) 5 4) Kinematyka to greckie słowo opisujące ruch a) Prawda b) Fałsz  5) Jaką jednostką opisujemy czas a) metr b) sekunda c) centymetr 6) Linia, po której porusza się ciało to: a) Tor b) Droga 7) Prędkość w ruchu jednostajnym ma wartość: a) Zmienną b) Stałą  8) Jednostką szybkość jest: a) centymetr b) dżul c) metr 9) Ciało rozpędza się wówczas gdy przyspieszenie ma: a) Taki sam zawrot jak prędkość  b) Zawrot przeciwny do prędkości  10) Prędkość jest wielkością wektorową  a) Prawda b) Fałsz

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?