1) Dziadek Zosi ma sad. W sadzie rośnie 35 jabłoni, 25 grusz. Ile drzew rośnie w sadzie dziadka? a) nie wiem b) 50 c) 60 d) 55 2) W klasie 2a jest 16 uczniów, z czego 10 to chłopcy. W klasie 2b jest 20 uczniów, w tym 9 chłopców. Ilu jest chłopców? a) 30 b) 36 c) 19 d) 16 3) Babcia jedzie do Poznania 4 godziny, a z Poznania do Bydgoszczy kolejne 2 godziny. O której dojedzie, jeśli wyjechała o 8.00? a) 14.00 b) 14.30 c) 16.00 d) 15.00 4) W I etapie rajdu wystartowało 50 samochodów, w drugim o 7 samochodów mniej. Ile samochodów wystartowało w drugim etapie? a) 57 b) 46 c) 64 d) 43 5) Marek ma 9 lat, a jego mama jest od niego 3 razy starsza. Ile lat ma mama Marka? a) 21 b) 27 c) 12 d) 24 6) Na skrzyżowaniu na czerwonym świetle stało 7 autobusów i o 5 więcej samochodów osobowych. Ile było wszystkich pojazdów? ? a) 35 b) 19 c) 21 d) 12 7) Kuba rozwiązał 38 zadań, ale 7 odpowiedzi było nieprawidłowych. Ile zadań rozwiązał dobrze? a) 29 b) 45 c) 31 d) 30 8) Dzisiaj jest 15 kwietnia. Jaka data będzie za 6 dni? a) 22 b) 21 c) 23 d) 20 9) Na sobotę zaplanowano rajd samochodowy. Wyznaczono trasę 43 żółtymi chorągiewkami a o 7 więcej użyto czerwonych. Ile użyto czerwonych chorągiewek?. a) 36 b) 51 c) 49 d) 50

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?