When do you usually have breakfast?, How often do you ride a bike?, When do you usually brush your teeth?, How often do you go to work by boat?, How often do you watch films?, When do you usually go to bed?, How often do you clean your house?, How often do you talk to your best friend?.

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?