wiedzieć know knew known , prowadzić lead led led, uczyć się learn learnt/learned learnt/learned, opuszczać leave left left, pożyczać-komuś lend lent lent , pozwalać let let let , gubić,stracić lose lost lost , robić make made made , znaczyć mean meant meant , spotykać meet met met , płacić pay paid paid , kłaść put put put , rezynować quit quit quit, czytać read read read , jeździć(na) ride rode ridden , dzwonić ring rang rung , podnosić,wschodzić rise rose risen , biegać run ran run , mówić say said said , widzieć see saw seen .

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?