____ ____ ____ [chess[?]] ____ ____ ____ [pancakes[?]] ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____? ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?