TRA, TRO, TRU, TRE, TRY, ATRA, ATRO, ATRU, ATRE, ATRY, ATR, OTR, UTR, ETR, YTR.

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?