Kim byli Polacy przed przyjęciem chrześcijaństwa? , Jakie plemię około 960 podbiło inne plemiona tworząc Polskę?, Jaki Bóg pogańskich Słowian był gromowładny?, W którym roku Polska przyjęła chrzest ?, Biskupi z jakiego kraju chrzcili Polaków?, Jak się nazywał pierwszy polski biskup?, Pierwszy kronikarz dziejów Polski to..., Kto przybył do Gniezna z wizytą w 1000 roku?, Gdzie odbyła się bitwa między Polakami i wojskami niemieckiego margrabiego Hodona w 972 roku ?, Hodona w 972 roku?, Co wręczył Chrobry cesarzowi niemieckiemu w czasie wizyty w Gnieźnie w 1000 roku ?, Sprzed ilu lat pochodzą najstarsze ślady człowieka na obecnym terytorium Polski ?, Skąd wiemy o zamieszkiwaniu terenów dzisiejszej Polski przez liczne ludy kilka wieków p.n.e. ?, Jak nazywamy mogiły w kształcie kopca , które są śladem życia na ziemiach polskich kilka wieków p.n.e ?, Jaka grupa plemion , między V a VIII wiekiem, przybyła ze wschodu na ziemie dzisiejszej Polski ?, Co łączyło wszystkie plemiona słowiańskie ? Co mieli podobnego ?, Wymień główne zajęcia Słowian przed powstaniem Polski., W co byli uzbrojeni Słowianie w czasach , gdy jeszcze nie było Polski ?, Plemiona słowiańskie wierzyły w wielu Bogów i czciły głównie siły natury. Jak się nazywał Bóg ognia i słońca ?, Bogiem wojny , płodności i urodzaju wśród pogańskich Słowian był ..., W plemionach pogańskich Słowian wierzono ,że zmarli nie będą niepokoić żyjących gdy na grobach położy się ..., Jaka góra dla żyjącego blisko dzisiejszego Wrocławia plemienia Ślężan była świętym miejscem ? , Plemieniem Polan a następnie Polską rządzili książęta z dynastii..., Pierwszym władcą i twórcą państwa polskiego był..., Na czym po raz pierwszy pojawiła się nazwa państwa polskiego ?, Wymień kilka powodów, dla których Mieszko I zdecydował się przyjąć religię chrześcijańską ?, Za pośrednictwem jakiego kraju odbyło się przyjęcie religii chrześcijańskiej przez Polskę ?, Czeska księżniczka , która została żoną Mieszka I i była matką Chrobrego to..., Pierwsze biskupstwo w Polsce powstało w 968 roku w ... ., W którym roku odbył się chrzest Polski ?, Kto objął władzę w Polsce po śmierci Mieszka I ?, Co oznaczało słowo "Chrobry" w języku słowiańskim ?, Chrobry w 997 roku zorganizował wyprawę misyjną by nawrócić na chrześcijaństwo pogańskich...., Jak się nazywał biskup czeski , który stanął na czele wyprawy misyjnej do Prusów w 997 roku ?, W jaki sposób Bolesław Chrobry odzyskał od Prusów ciało zabitego biskupa Wojciecha ?, Gdzie po męczeńskiej śmierci w Prusach został pochowany biskup czeski Wojciech ?, Jak się nazywał cesarz niemiecki , który w 1000 roku przybył z pielgrzymką do Gniezna ?, Do czego namawiał Chrobrego cesarz niemiecki podczas swojej wizyty w Gnieźnie w 1000 roku ?, Gdzie powstało pierwsze polskie arcybiskupstwo ?, Włócznię jakiego świętego wręczył Chrobremu cesarz niemiecki podczas zjazdu gnieźnieńskiego ?, W którym roku odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego ?, Wyprawę na jakie ziemie zorganizował Chrobry w roku 1018 ?.

Powtórzenie dla klas piątych z rozdziału VI - część 1

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?