1) Betriebsausfluge mit sportlichen Schwerpunkt a) rekreacyjne wyjazdy słuzbowe b) służbowe wyjazdy integracyjne c) imprezy słuzbowe na zawody 2) das Ubel an der Wurzel packen a) wyrwać z korzeniem b) stłumić w zarodku c) wyrwać zło z korzeniem 3) członkowstwo a) die Mitwirkung b) die Zugehorigkeit c) die Mitgliedschaft 4) egoistiches Durchsetzen eigener Interessen a) egoistyczne podejście do własnych interesów b) egoistyczne forsowanie własnych interesów c) egoistyczne realizowanie własnych interesów 5) oziębli ludzie a) gefluhvalle Menschen b) gefuhlsbetonte Menschen c) gefuhlskalte Menschen 6) podstawa naszego wzajemnego rozumowania a) Grundlage unseres gegenseitigen Verstehens b) Grunde unseres gegenseitigen Verstehens c) Grundfrage unseres gegenseitigen Verstehens 7) wpółistnienie ludzi a) menschlisches Miteinander b) menschliches Mitgefuhl c) mannliches Miteinander 8) die Hirnverletzung a) uszkodzenie mózgu b) defekt mózgu c) niezdolność mózgu 9) rozwój naszego duchowego potencjału a) Entcharfen unserer geistigen Potenziale b) Enteigun gunserer geistigen Potenziale c) Entfaltung unserer geistigen Potenziale 10) sich an alles Erlebte erinnern a) pamiętać o wszystkim b) pamiętać o wszystkim, co ważne c) pamiętać wszystko, czego się doświadczyło 11) Arbeitplatz- Beratung anbieten a) udzielać wsparcia zawodowego b) oferować porady zawodowe c) udzielać porad zawodowych 12) warunki pracy a) der Arbeitplatz b) die Arbeitsbedingungen c) die Arbeitserlabunis 13) Fahigkeiten zum abstakten Denken a) umiejętnośći myślenia pojęciami b) umiejętnośći myślenia abstrakcyjnego c) umiejętnośći myślenia obrazowego 14) schlechte Stimmung a) zły nastrój b) zła forma c) złe podejście 15) heimische Unternehmen a) przedsiębiorstwa rodzinne b) przedsiębiorstwa o złej sławie c) przedsiębiorstwa rodzime 16) działania pozdrowotne a) gesundheitsstorende MaBnahmen b) gesundheitsfordernde MaBnahmen c) gesundheitsgefahrdende MaBnahmen 17) tłumić empatię a) Einfuhlungsvermogen unterdrucken b) Einfuhlungsvermogen haben c) Einfuhlungsvermogen unterschatzen 18) unter Schlaftstorungen leiden a) cierpieć na zaburzenia snu b) cierpieć z powodu niedoboru snu c) skarżyć sie na zaburzenia snu

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?