1) 46,53 a) 4h 6da 5u 3d b) 4da 6u 5d 3c 2) 35,64 a) 3da 5u 6d 4c b) 3d 5c 6u 4da 3) 198,2 a) 1c 9d 8u 2m b) 1h 9da 8u 2d 4) 9,192 a) 9u 1d 9c 2m b) 9k 1h 9da 2u 5) 52,308 a) 5da 2u 3d 0c 8m b) 5d 2u 3da 0c 8m 6) 203,85 a) 2h 0c 3d 8u 5m b) 2h 0da 3u 8d 5c

Numeri decimali: qual è la scomposizione giusta?

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?