Na końcu słychać "y": , , , Na końcu słychać "k": , , , Na końcu słychać "i": , , , Na końcu słychać "s": , , , Na końcu słychać "r": , , , Na końcu słychać "o": , , ,

Analiza słuchowa. Przydziel obrazki do odpowiednich grup tak, by w każdej znalazły się wyrazy zakończone tą samą głoską

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?