1) 12,36 > 12,47 a) VERO b) FALSO 2) 3,897 < 3,976 a) VERO b) FALSO 3) 47,8 > 45 a) VERO b) FALSO 4) 6,87 = 6, 870 a) VERO b) FALSO 5) 12,45 < 15,45 a) VERO b) FALSO 6) 2,356 > 2, 358 a) VERO b) FALSO 7) 7,54 = 7,544 a) VERO b) FALSO 8) 31,956 > 31,954 a) VERO b) FALSO 9) 6 < 5,9 a) VERO b) FALSO 10) 12,3 > 12,2 a) VERO b) FALSO 11) 8,122 < 8,212 a) VERO b) FALSO 12) 46,8 > 45,7 a) VERO b) FALSO 13) 13,36 < 13, 34 a) VERO b) FALSO 14) 64,6 = 64,6 a) VERO b) FALSO 15) 2,657 > 3, 657 a) VERO b) FALSO

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?