1) W latach 1764 - 1795 jaki król rządził? a) Tadeusz Kościuszko b) Stanisław August Poniatowski c) Stefan Batory 2) W jakim roku Rosja Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski? a) 1764 b) 1678 c) 1772 3) Kto uchwalił konstytucję 3 maja 1791 ? a) Król i Patrioci b) Tadeusz Kościuszko c) Nikt 4) Kto przeprowadził II rozbiór Polski w 1793 ? a) Francja b) Rosja i Prusy c) Austria 5) Kim został Tadeusz Kościuszko ? a) Dowódcą b) Żołnierzem c) Królem 6) W którym roku odbyło się powstanie Kościuszkowskie? a) 3 maja 1734 b) 24 marca 1799 c) 24 marca 1794 7) Jaka data jest bitwy pod Racławicami? a) 3 kwietnia 1797 b) 4 kwietnia 1794 c) 20 czerwca 1798 8) Czym zasłyną Wojciech Bartos? a) Własną czapką zgasił płonący lont b) Został królem c) Niczym nie zasłyną 9) W 1795 roku ile państw dokonało III rozbioru polski? a) Rosja Prusy Austria b) Austria c) Prusy

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?