1) Rzeczowniki nazywają a) osoby b) zwierzęta c) rzeczy d) rośliny e) czynności f) stany 2) Rzeczowniki odpowiadają na pytanie a) jaki? b) gdzie? c) co? d) kto? e) kiedy? f) jaka? 3) Rzeczowniki w liczbie pojedynczej występują w  a) jednym rodzaju b) dwóch rodzajach c) trzech rodzajach 4) Rzeczowniki w liczbie mnogiej występują w a) trzech rodzajach b) jednym rodzaju c) dwóch rodzajach 5) Wskaż rzeczowniki w rodzaju męskim a) żarówka b) drzewo c) kwiat d) samolot e) lilia f) bursztyn 6) Wskaż rzeczowniki w rodzaju żeńskim a) sałata b) inżynier c) wiadro d) drużyna e) chleb f) lampa 7) Wskaż rzeczowniki w rodzaju nijakim a) karmnik b) dziecko c) wróżba d) zboże e) prześcieradło f) zeszyt 8) Rzeczownikami w liczbie mnogiej są wyrazy a) słoik b) krzesło c) słonie d) koledzy e) lód f) drzewa 9) Rzeczownikami w liczbie pojedynczej są wyrazy a) mróz b) szklanki c) chmury d) telefon e) jajka f) bluzka 10) W zdaniu ,,W Aleksandrii jest najstarsza biblioteka z rękopisami" rzeczownikami są wyrazy a) z b) Aleksandrii c) jest d) najstarsza e) biblioteka f) rękopisami 11) W zdaniu ,,Na sali dzieci ćwiczyły równowagę" rzeczownikami są wyrazy a) na b) sali c) dzieci d) ćwiczyły e) równowagę

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?