1) Kiedy odbyło się powstanie kościuszkowskie ? a) 22 kwietnia 1694 r b) 24 listopada 1790 r. c) 24 marca 1794 r. d) 24 marca 1974 r. 2) Kto był naczelnikiem powstania kościuszkowskiego? a) Tadeusz Kościuszko b) Jan Kiliński c) Wojciech Kossak d) Jan Henryk Dąbrowski 3) 4 kwietnia 1794 r. odbyła się bitwa pod Racławicami. Zasłużyli w niej głównie: a) husaria b) rycerze c) kozacy d) kosynierzy 4) Kto stworzył obraz "Panorama Racławicka"? a) Michał Anioł b) Jan Styka i Jan Matejko c) Wojciech Kossak i Jan Styka d) Vincent van Gogh 5) Gdzie miała miejsce pierwsza bitwa Powstania Kościuszkowskiego? a) pod Racławicami b) pod Cecorą c) pod Warszawą d) pod Maciejowicami 6) Jaki dokument wydano podczas powstania? a) Konstytucja Nihil Novi b) Uniwersał Połaniecki c) Przywilej koszycki d) Konstytucja 3 maja 7) Którego roku wybuchła bitwa pod Maciejowicami? a) 1795 r. b) 1784 r. c) 1674 r. d) 1794 r. 8) W jakie bitwie Tadeusz Kościuszko został ranny? a) pod Maciejowicami b) pod Racławicami c) pod Cecorą 9) Pod jakim zaborem znalazła się Warszawa po trzecim rozbiorze? a) Rosyjskim b) Pruskim c) Austriackim d) żadnym 10) W którym roku odbyła się abdykacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego? a) 1790 r. b) 1785 r. c) 1799 r. d) 1795 r. 11) Ile trwało oblężenie Warszawy? a) 2 miesiące b) 3 miesiące c) 2 tygodnie d) 200 dni

Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?