1) MA a) MA b) ME c) Mi 2) MU a) Mi b) ME c) MU 3) ME a) MA b) MO c) ME 4) Mi a) MU b) Mi c) MO 5) MY a) MY b) MA c) MO 6) MO a) ME b) MO c) MU 7) PA a) PO b) PA c) PE 8) PO a) PO b) PA c) PY 9) PU a) PE b) PU c) Pi 10) PE a) MU b) Pi c) PE 11) PY a) PY b) PO c) PA 12) Pi a) Pi b) PO c) PU

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?