swim - swam, see - saw, be - was/were, find - found, fall - fell, fly - flew, do - did, leave - left, feel - felt, go - went, make - made, have - had, buy - bought, catch - caught,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?