1) If it rains ... 2) ... I would sell that car. 3) If you eat too much ... 4) They will join you tonight if ... 5) If he were you ... 6) I feel good when I ... 7) If we had enough money ... 8) If you don't hurry up ... 9) ... you will be extremely tired tomorrow. 10) If I lived in Warsaw ... 11) I will buy a new computer ...

Zero, first and second conditional

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?