czynność wykonywana teraz - czas teraźniejszy: idzie, tańczymy, śpicie, mam, gram, oglądają, prosi, spełnia, prowadzą, oddaje, czynność już sie zdarzyła - czas przeszły: poszli, tańczyliśmy , spaliście, miałem, grałam, oglądali, prosiła, spełniła, prowadzili, oddała,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?