1) Prąd elektryczny to: a) uporządkowany ruch protonów b) uporządkowany ruch elektronów c) ruch elektronów 2) Skutkami przepływu prądu może być a) emisja światła b) jazda rowerem c) jazda samochodem 3) Prąd elektryczny nie płynie przez a) drewno b) zjonizowane gazy c) elektrolity 4) Wzór na napięcie to: a) W = U/q b) U = W/q c) U = q/W 5) Jednostką napięcia jest a) 1 C b) 1 J c) 1 V 6) Warunkiem koniecznym, aby w przewodniku płynął prąd jest a) woltomierz b) źródło prądu c) istnienie napięcia między końcami przewodnika 7) Oblicz pracę, jaką wykonują siły elektryczne przy przemieszczaniu ładunku 6C między końcami przewodnika, jeżeli napięcie wynosi 24V. a) 4 J b) 144 J c) 18 J 8) Napięcie wynosi 12 V. Jaki ładunek przeniosły siły elektryczne, jeżeli wykonały pracę 177,6 J. a) 14,8 C b) 2131,2 C c) 165,6 C 9) W skład każdego obwodu elektrycznego wchodzą: a) źródło napięcia b) źródło napięcia, odbiornik i przewody c) przewody i odbiornik

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?