after years - po latach, appear in - pojawić się w , at the moment - w tym momencie, before - przed, before something happens - zanim coś się stanie, for over - przez ponad np. trzy lata, from...to... - z...do..., from here to there - stąd tam, get from...to... - dostać się z...do..., get onto - wejść na, in - w, into - do środka, onto - na, over - ponad, take action on - reagować na, to - do,ku, turn into - przemienić się/coś, at - w (przy podaniu dokładnego miejsca),

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?