1) be 2) have 3) do 4) say 5) get 6) make 7) go 8) know 9) take 10) see 11) come 12) think 13) give 14) find 15) tell 16) feel 17) leave 18) hear 19) bring 20) write 21) lose 22) pay 23) meet 24) understand 25) read

Common irregular verbs - 3rd form

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?