TRAVEL - PODRÓŻOWAĆ, EXCITED - PODEKSCYTOWANY, LEGEND - LEGENDA, JOURNEY - PODRÓŻ, EDGE - KRAWĘDŹ, BRZEG, WONDER - ZASTANAWIAĆ SIĘ, STEP BACK - COFNĄĆ SIĘ, IN HORROR - ZE ZGROZĄ, LOG - KŁODA, LAST SUMMER - MINIONE LATO, REALLY - NAPRAWDĘ , WANT TO - CHCIEĆ, FAMOUS - SŁYNNY, ZNANY, LAKE - JEZIORO, EARLY - WCZEŚNIE, ARRIVE - PRZYBYĆ,PRZYJECHAĆ, TAKE PHOTOGRAPHS - ROBIĆ ZDJĘCIA, NECK - SZYJA, DROP - UPUŚCIĆ, TRY - PRÓBOWAĆ, LAUGH - ŚMIAĆ SIĘ, MISTAKE - BŁĄD, IT'S A PITY - CO ZA SZKODA,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?