1) robić zakupy a) tidy your room b) wash the car c) look after your sister d) do the shopping 2) wyrzucić śmieci a) make your bed b) wash the dishes c) do the shopping d) empty the bin 3) opiekować się bratem a) look after your sister b) make your bed c) look after your brother d) do the shopping 4) opiekować się siostrą a) do the shopping b) tidy your room c) empty the bin d) look after your sister 5) pościelić łóżko a) make your bed b) walk the dog c) look after your brother d) look after your sister 6) posprzątać w pokoju a) tidy your room b) make your bed c) do the shopping d) look after your brother 7) wyprowadzić psa a) make your bed b) look after your sister c) walk the dog d) do the shopping 8) umyć samochód a) wash the dishes b) tidy your room c) empty the bin d) wash the car 9) pozmywać naczynia a) look after your brother b) wash the dishes c) do the shopping d) make your bed

Jobs at home (main words) | Lesson 6.5 | Unit 6.5 | English Class A1 Plus | English Class A1+

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?