check - sprawdzać, attachment - załącznik, share - udostępniać, password - hasło, delete - usunąć, log in - zalogować się, website - strona internetowa, fix - naprawiać, software - oprogramowanie, save - zapisać, install - zainstalować, get - dostać, click - kliknąć,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?