1) Wzór na prace to: a) F*s b) F/s c) W/s d) W*s 2) Wzór na moc a) P/t b) W/t c) F/s d) V/s 3) Wzór na ciśnienie to: a) F*s b) W/t c) F/S d) q/t 4) Wzór na opór elektryczny a) E/q b) V/s c) P/t d) U/I 5) Wzór na napięcie elektryczne a) E/q b) F/s c) U/I d) v/s 6) Gęstość jest to a) wielkość fizyczna opisująca szybkość zmiany położenia ciała względem układu odniesienia. b) stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości. c) maszyna elektryczna, w której energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną. d) zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni. 7) Elektryzowanie to: a) zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni. b) zjawisko fizyczne, proces polegający na wytworzeniu w ciele, elektrycznie obojętnym, nadmiaru ładunków elektrycznych jednego znaku. c) maszyna elektryczna, w której energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną. d) wielkość fizyczną określającą wytwarzane przez materiał pole magnetyczne 8) Opór elektryczny jest to  a) zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni. b) stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości. c) układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego. d) wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego 9) Siła tarcia działa zawsze „przekornie” – przeciwnie do zwrotu prędkości ciała. a) Prawda b) Fałsz 10) Jednostka mocy a) P b) V c) W d) R 11) Co ma wiekszą moc elektryczną a) Elektrowóz b) telewizor c) słuchawki d) zegarek 12) Czym się mierzy prędkość a) prędkomierz b) barometr c) szybkomierz d) silnikiem elektrycznym 13) Jaką jednostke ma opór elektryczny a) W b) I c) U d) R 14) Jaką jednostke ma napięcie elektryczne a) P b) W c) U d) Z 15) 1km to  a) 1000m b) 10m c) 1m d) 100m 16) 1kWh to  a) 360000s b) 360s c) 3600000s d) 36000s 17) maszyna elektryczna, w której energia elektryczna zamieniana jest na energie mechaniczną. a) silnik elektryczny b) prędkomierz c) barometrem d) maszyna do szycia 18) Jakie bieguny (magnez) się przyciągają a) z każdej strony b) jednakowe c) z przeciwnych stron d) różne 19) Siła jest wielkością wektorową, a zatem charakteryzują ją cztery cechy a) wartość,moc, kierunek i zwrot  b) wartość,siła,kierunek i punkt przyłożenia c) wartość, kierunek zwrotnikowy, zwrot i punkt przyłożenia d) wartość, kierunek, zwrot i punkt przyłożenia 20) Co jest jednostką siły  a) N b) J c) KJ d) s

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?