Maj - Miesiąc poświęcony Maryi, Jan - Imię Umiłowanego ucznia Jezusa, Jan Kazimierz - Król, który ogłosił Maryję Królową Polski, Jasna Góra - Wzgórze w Częstochowie, na którym znajduje się klasztor, Apel - ... Jasnogórski - śpiewany codziennie o godzinie 21.00, Szóstym - Maryja została ogłoszona Królową Polski w 165... roku (słownie), Posłuszeństwa - Maryja jest wzorem ..... Bogu - zawsze czyniła to, co On Jej powiedział. , Wierna - Maryja zawsze była ...... Bogu, Kochać - Mamy jak Maryja ...... Boga i bliźnich. , Władysław - Imię Księcia, który przywiózł do Częstochowy obraz Matki Bożej.,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?