1) (2x)3 jest równe: a) 2x3 b) 8x c) 8x3 d) żadna odpowiedź nie jest poprawna 2) W Polsce mieszka 38 milionów Polaków, co możemy zapisać w formie notacji wykładniczej jako: a) 3,8 * 106 b) 3,8 * 107 c) 38 * 104 d) 38 * 105 3) 813 = 9x x = ? a) 6 b) 15 c) 3 d) 18 e) 2 4) Potęgowanie to skrócony zapis mnożenia. a) prawda b) fałsz 5) Która z tych liczb jest największa? a) (−6)5 b) (−6)4 c) (−6)3 d) (−6)2 6) (23)4=27 a) prawda b) fałsz 7) Notację wykładniczą stosuje się zazwyczaj do zapisu tylko bardzo dużych liczb. a) prawda b) fałsz 8) Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi 2,28⋅108km. Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa: a) 22 800 000km b) 22 800 000 000km c) 228 000 000km d) 2 280 000 000km 9) Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to: a) c, b, a b) b, a, c c) a, b, c d) b, c, a e) c, a, b 10) Dane są liczby: 3,34,312. Iloczyn tych liczb jest równy: a) 314 b) 317 c) 348 d) 349 11) Liczba 716 jest 7 razy większa od liczby 715 a) prawda b) fałsz 12) (−1)12+(−1)13+(−1)14+(−1)15+(−1)16=0 a) prawda b) fałsz 13) Oblicz (15x)2 jeśli X = 4. a) 360 b) 240 c) 3600 d) 120 14) Oblicz 15x2 jeśli X = 4. a) 240 b) 3600 c) 120 d) 1000 15) Przedstaw w postaci potęgi liczby 5 a) 511 b) 531 c) 510 d) 515

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?