1) Dążył do odbudowania floty morskiej. Wzniósł w Pomorzu port Władysławowo: a) Władysław IV Waza b) Gustaw I Waza c) Jan II Kazimierz Waza d) Stefan Batory 2) Powstanie Chmielnickiego wybuchło w: a) 1636 b) 1648 c) 1652 d) 1613 3) Wielki wezyr dowodzący siłami tureckimi w bitwie pod Wiedniem: a) Stefan Czarniecki b) Jan III Sobieski c) Michał Wiśniowiecki d) Kara Mustafa 4) Przyczyną powstania Kozackiego było: a) Zróżnicowanie wyznaniowe b) Potop Szwedzki c) powstanie antyhabsburski d) chęć odzyskania korony przez Szwedów 5) Wydarzenie, które dało kres łatwemu podbojowi RP przez Szwedów w 1655 roku było/a: a) Bitwa pod Kłuszynem b) Bitwa pod Kircholmem c) Bitwa pod Wiedniem d) Obrona Jasnej Góry

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?