1) Czym jest konstytucja? a)  Aktem prawnym zmienianym co kadencję. b) Najważniejszym aktem prawnym w państwie. c) Rozporządzeniem. 2) Konstytucja została uchwalona w roku: a)  1790 b) 1795 c) 1791 3) Konstytucję uchwalił: a) król b) Sejm Wielki nazywany też Czteroletnim c) szlachta 4) Konstytucję uchwalono aby: a) wzmocnić władzę szlachty b) zreformować i ulepszyć państwo polskie 5) Konstytucja została uchwalona w mieście: a) Warszawie b) Krakowie c) Gnieźnie 6) Autorami konstytucji byli: a) król Polski i caryca Rosji b) król Polski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski i Julian Ursyn Niemcewicz c) Król Polski Stanisław August Poniatowski 7) Do przeciwników konstytucji należeli : a) Tadeusz Kościuszko b) Seweryn Rzewuski c) Ignacy Potocki d) Ksawery Branicki 8) Jakie zmiany wprowadzała konstytucja: a) znosiła liberum veto b) wprowadzała liberum veto c) znosiła trójpodział władzy d) wprowadzała trójpodział władzy e) nadała prawa bogatym mieszczanom, które wcześniej przynależne były tylko szlachcie f) znosiła wolną elekcję i wprowadzała dziedziczność tronu 9) liberum veto to prawo posła , które znaczyło : a) " nie pozwalam" b) zgadzam się c) żądam głosowania 10) Przeciwnicy konstytucji otrzymali poparcie ze strony : a) króla Polski b) carycy Rosji 11) Przeciwnicy konstytucji zawiązali konfederację, której celem było jej obalenie. Konfederację zawiązano w: a) Warszawie b) Targowicy c) Krakowie 12) Targowiczanie, aby obalić konstytucję wezwali na pomoc wojska: a) pruskie b) rosyjskie c) francuskie 13) Wojna, która wybuchła w roku 1792 jest nazywana wojną w obronie: a) niepodległości b) konstytucji c) złotej wolności szlacheckiej 14) Wojna zakończyła się : a) zwycięstwem zwolenników konstytucji b) zwycięstwem przeciwników konstytucji  15) Po klęsce w wojnie z Rosją -Konstytucja 3 Maja została a) utrzymana b) zniesiona

test wiedzy o Konstytucji 3 maja - klasy 4-5

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?