1) Katarzyna Jagiellonka to matka a) Zygmunta III Wazy b) Zygmunta II Augusta c) Jana III Wazy d) Zygmunta I Starego 2) Jak się przyjęło nazywać kryzys polityczny, który ogarnął Rosję na początku XVII w. a) Dymitriada b) Wielka smuta c) Samodzierżawie d) Pieriestrojka 3) W którym roku wybuchło powstanie Kozaków? a) w 1601 roku b) w 1635 roku c) w 1648 roku d) w 1654 roku 4) Wskaż polską budowle barokową a) b) c) d) 5) Który szwedzki władca najechał na Rzeczpospolitą w 1655 r. a) Karol XI Wittelsbach b) Janusz Radziwiłł c) Hieronim Radziejowski d) Karol X Gustaw

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?