Too many (____) używamy z rzeczownikami ____ w liczbie ____ (zazwyczaj z S na końcu) np. too many cars (za dużo samochodów) too many books (za dużo książek) too many people (za dużo ludzi) Too much (za dużo) używamy z rzeczownikami ____ (rzeczy sypkie, płyny, uczucia, rzeczy nienamacalne) np. too much traffic (za dużo ruchu ulicznego) too much noise (za dużo hałasu) too much water (za dużo wody) Too możemy też użyć z ____ np.too big (za duży) too small (za mały) too expensive (za drogi) too cheap (za ____) too young (za ____) Enough używamy ____ rzeczownikami, There aren't enough chairs. (nie ma ____ krzeseł) There isn't enough traffic. (nie ma wystarczającego ruchu) ale ____ przymiotnikach. This T-shirt isn't big enough for me. (ten T-shirt nie jest dla mnie wystarczająco duży) I'm not tall enough. (nie jestem wystarczająco wysoki)

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?