Moc - Siła fizyczna, Siła ciężkości - Q=m*g , Ciśnienie  - p=F/V wzór na ..., Prędkość - v=s/t wzór na ..., Spoczynek - Przeciwieństwo ruchu, Czas - Oznaczany przez t, Dżul - Jednostka pracy, Tarcie - Opór ruchu(może być statyczne i dynamiczne), Energia - Dacyduje o tym czy ciało jest zdolne do wykonania pracy, Newton - Ustanowił 3 zasady dynamiki,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?