1) Jak się nazywał ostatni król Polski? a) Władysław Jagiełło b) Stanisław August Poniatowski c) Zygmunt III Waza 2) Podaj datę III rozbioru Polski. a) 1772 b) 1792 c) 1795 3) Jak nazywał się przywódca powstania z 1794 roku? a) Stefan Czarniecki b) Tadeusz Kościuszko c) Stanisław August Poniatowski 4) Które państwa dokonały III rozbioru Polski? a) Rosja, Austria i Francja b) Prusy, Austria i Szwecja c) Rosja, Austria i Prusy 5) W którym roku uchwalono Konstytucję 3 Maja? a) 1793 b) 1781 c) 1791 6) Kosynierzy walczyli używając... a) kos b) mieczy c) szabli 7) Powstanie, które wybuchło w 1794 roku nazywamy... a) styczniowym b) listopadowym c) kościuszkowskim

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?