A - a, C - c, B - b, F - f, O - o, M - m, E - e, k - K, L - l, N - n, S - s, Z - z, P - p, J - j, U - u, Y - y, D - d, G - g, H - h, I - i,

Dobierz w pary litery małe i wielkie.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?