The past of CAN. - COULD, The negative of "could". - COULD NOT, The short form of "could not". - COULDN'T, PŁYWAĆ (3 formy) - SWIM - SWAM- SWUM, KUPOWAĆ (3 formy) - BUY - BOUGHT - BOUGHT, PRZYJŚĆ (3 formy) - COME - CAME - COME, WYSYŁAĆ (3 formy) - SEND - SENT - SENT, NOSIĆ, BYĆ UBRANYM (3 formy) - WEAR - WORE - WORN, CZUĆ SIĘ (3 formy) - FEEL - FELT - FELT,

Motyw

Opcje

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?