1) Kanclerz i hetman, założyciel Zamościa: a) Augustyn Kordecki b) Tadeusz Kościuszko c) Stanisław August Poniatowski d) Jan Zamoyski 2) Stał na czele obrońców Jasnej Góry w czasach potopu: a) Tadeusz Kościuszko b) Józef Wybicki c) Augustyn Kordecki d) Jan III Sobieski 3) Prowadził wojnę podjazdową w czasie potopu: a) Józef Wybicki b) Stefan Czarniecki c) Stanisław August Poniatowski d) Jan III Sobieski 4) Król Polski, pokonał Turków pod Wiedniem: a) Jan III Sobieski b) Jan Henryk Dąbrowski c) Stefan Czarniecki d) Maria Skłodowsk-Curie 5) Ostatni król Polski: a) Stanisław August Poniatowski b) Stefan Czarniecki c) Romuald Traugutt d) Jan III Sobieski 6) Stał na czele powstania w 1794 r.: a) Józef Wybicki b) Jan Zamoyski c) Tadeusz Kościuszko d) Augustyn Kordecki 7) Twórca Legionów Polskich we Włoszech: a) Jan Henryk Dąbrowski b) Tadeusz Kościuszko c) Stefan Czarniecki d) Augustyn Kordecki 8) Autor słów polskiego hymnu: a) Augustyn Kordecki b) Józef Wybicki c) Stefan Czarniecki d) Jan Zamoyski 9) Stał na czele powstania styczniowego: a) Maria Skłodowsk-Curie b) Romuald Traugutt c) Augustyn Kordecki d) Stefan Czarniecki 10) Polska, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla: a) Tadeusz Kościuszko b) Maria Skłodowsk-Curie c) Romuald Traugutt d) Jan III Sobieski

Wojny i upadek Rzeczypospolitej - postaci - powtórzenie

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?