1) Co piszemy wielką literą? a) nazwy miast. b) rzeczowniki 2) Co piszemy wielką literą? a) początek zdania. b) nazwy laptopów 3) Co piszemy wielką literą? a) nazwiska i imiona b) nazwy rzeczy 4) Co piszemy wielką literą? a) IMONA BOGÓW GRECKICH b) nazwy stron 5) Co piszemy wielką literą? a) nazwy gwiazd b) nazwy lodów 6) co piszemy wielką literą? a) Nazwy części świata b) Imiona własne, ludzi i zwierząt c) Nazwy przedstawicieli ras, szczepów i plemion d) Nazwy urzędów e) przydomki i pseudonimy f) Wszystkie wyrazy w odmiennych tytułach czasopism

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?