+D: CLOSE, LIVE, LIKE, CHANGE, DANCE, +ED: OPEN, CALL, WATCH, PLAY, ENJOY, +IED: TRY, CRY, STUDY, TIDY, CARRY, DOUBLE -PP-/-TT-/-LL-: STOP, CHAT, TRAVEL,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?