Takie same formy 1, 2 i 3: cut - cut - cut, cost - cost - cost, hit - hit - hit, hurt - hurt - hurt, let - let - let, put - put - put, read - read* - read* (*inna wymowa), shut - shut - shut, Taka sama forma 1 i 3, inna forma 2: become - became - become, come - came - come, run - ran - run,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?