1) Objętość prostopadłościanu o wymiarach 3 dm x 4 dm i wysokości 5 dm wynosi: a) 50 dm 3 b) 55 dm 3 c) 60 dm 3 d) 80 dm 3 2) Oblicz objętość sześcianu o krawędzi 3 dm. a) 9 dm 3 b) 6 dm 3 c) 18 dm 3 d) 27 dm 3 3) Ile litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 20 cm x 30 cm x 50 cm? a) 100 litrów b) 60 litrów c) 50 litrów d) 30 litrów 4) Jaką objętość będzie miał ten prostopadłościan? a) 24 cm 3 b) 30 cm 3 c) 36 cm 3 d) 40 cm 3 5) Jaką wysokość ma sześcian o objętości 64 litrów i polu podstawy równej 16 dm 2? a) 4 dm b) 4 cm c) 6 dm d) 6 cm

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?