1) 6 · 4 =  a) 14 b) 24 c) 27 2) 5 · 6 = a) 30 b) 25 c) 16 3) 7 · 4 =  a) 14 b) 24 c) 28 4) 18 ∶ 9 = a) 3 b) 2 c) 4 5) 24 ∶ 3 = a) 6 b) 3 c) 8 6) 7 · 3 =  a) 22 b) 21 c) 16 7) 4 · 5 =  a) 12 b) 16 c) 20 8) 5 · 5 = a) 25 b) 24 c) 30 9) 6 · 3 = a) 12 b) 18 c) 24 10) 16 ∶ 8 =  a) 3 b) 20 c) 2 11) 12 ∶ 4 =  a) 3 b) 2 c) 4 12) 5 · 3 =  a) 15 b) 12 c) 16 13) 9 · 0 = a) 1 b) 0 c) 9 14) 21 ∶ 7 =  a) 7 b) 30 c) 3 15) 2 · 6 =  a) 12 b) 14 c) 10 16) 15 : 1 = a) 15 b) 1 c) 0 17) 9 : 9 =  a) 1 b) 0 c) 9 18) 20 : 2 = a) 9 b) 10 c) 5 19) 9 : 3 = a) 2 b) 3 c) 4 20) 6 : 3 = a) 2 b) 3 c) 1

Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?