1) get dressed a) b) c) 2) do homework a) b) c) 3) get up a) b) c) 4) have a shower a) b) c) 5) have breakfast a) b) c) 6) watch TV a) b) c) 7) help my mum a) b) c) 8) go to school a) b) c) 9) have dinner a) b) c) 10) play with my friends a) b) c)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?