I ____ TV in the evening. I ____ my mum everyday. I ____ my homework in the morning. I ____ with my friends after school. I ____ to bed at ten o'clock. I ____ lunch at school in the canteen. I ____ up very early.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?