Skutkami rozwoju cywilizacyjnego i postępu naukowo-technicznego, oprócz wielu zmian pozytywnych, są choroby cywilizacyjne. Ich główne przyczyny to: ____, mała ____, nadużywanie ____, ____ środowiska oraz stresujący i niehigieniczny tryb życia.

Przyczyny chorób cywilizacyjnych

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?