1) Jedna z epok literackich- XVIII wiek a) Romantyzm b) Oświecenie c) Młoda Polska d) Barok 2) Czas opisujący czynności stałe, rutynowe a) Present Continuous b) Present Perfect c) Present Simple d) Past Simple 3) Wzór na objętość graniastosłupa a) 1/2 a * h b) Pp* H c) e*f / 2 d) a*b 4) Autor lektury "Kamienie na szaniec" a) Juliusz Słowacki b) Bolesław Prus c) Adam Mickiewicz d) Aleksander Kamiński 5) Słowo "persuade" w języku polskim oznacza a) namawiać, przekonywać b) różnorodność c) paragon d) dostępny 6) Ile w przybliżeniu wynosi liczba PI? a) 4,13 b) 1,34 c) 3,14 d) 5,03 7) Wskaż liczbę, która NIE jest podzielna przez 3 a) 5 965 b) 17 697 c) 22 893 d) 36 951 8) Wskaż poprawną pisownię wyrazu a) gżegrzułka b) grzegrzółka c) gżegżółka d) grzegżułka 9) Wskaż poprawną formę przeszłą czasownika "to be" do osoby "you" a) was b) were c) been d) are

Zagadnienia dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty (j.polski, matematyka, j.angielski)

autor:

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?