Can I have a … salad, please? - Czy mogę prosić o .... sałatkę?, Eat in? - Na miejscu?, Take out? - Na wynos?, Here you are. - Proszę bardzo. (przy podawaniu)., I’m sorry,…there isn't any... - Przepraszam,…nie ma żadnej..., That’s £4.50, please. - Poproszę 4 funty i 50 pensów., Take out, please. - Poproszę na wynos., Yes, of course. - Tak, oczywiście.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?