1) Kiedy wybuchło powstanie kościuszkowskie? a) 24 marca 1794 roku b) 17 marca 1794 roku c) 15 kwietnia 1793 roku d) 2 kwietnia 1794 roku 2) Kto był naczelnikiem powstania kościuszkowskiego? a) Jan Henryk Dąbrowski b) Stanisław Małachowski c) Stanisław August Poniatowski d) Tadeusz Kościuszko 3) Gdzie Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na wierność Ojczyźnie? a) Warszawa b) Wilno c) Gdańsk d) Kraków 4) Kiedy odbyła się bitwa pod Racławicami? a) 4 kwietnia 1794 roku b) 18 kwietnia 1794 roku c) 22 marca 1794 roku d) 13 kwietnia 1794 roku 5) Kto walczył w bitwie pod Racławicami? a) Muszkieterzy b) Kosynierzy c) Husaria d) Kozacy 6) Co głosił uniwersał połaniecki? a) Pańszczyzna została zmniejszona o połowę a szlachta musiała ją płacić podwójnie b) Pańszczyzna została zmniejszona o połowę a powołani do wojska byli zwolnieni z tego obowiązku c) Liberum veto przestało obowiązywać d) Król Stanisław August Poniatowski musiał zrzec się tronu 7) Kto zasłużył się w bitwie pod Racławicami? a) Wojciech Bartos b) Maciej Młyński c) Andrzej Małachowski d) Jan Paderewski 8) Kto namalował panoramę racławicką i kiedy? a) Wojciech Kossak i Hugo Kołłątaj w jej 10 rocznicę b) Wojciech Kossak i Jan Styka w jej 100 rocznicę c) Jan Matejko i Wojciech Kossak w jej setną rocznicę 9) Ile trwało oblężenie Warszawy przez Rosję i Prusy? a) miesięc b) trzy miesiące c) dwa miesiące d) cztery miesiące 10) Kto dowodził powstaniem antypruskim? a) Jan Henryk Dąbrowski b) Stanisław August Poniatowski c) Jerzy Poniński d) Tadeusz Kościuszko 11) Kiedy była bitwa pod Maciejowicami? a) 2 października 1794 roku b) 3 listopada 1794 roku c) 4 listopada 1794 roku d) 10 października 1794 roku 12) Co się wydarzyło 4 listopada? a) Rosjanie zdobyli Pragę i dokonali straszliwej rzezi ludności b) Rosjanie zastrzelili Tadeusza Kościuszkę c) Rosjanie wycofali się z Polski d) Zmarł król Stanisław August Poniatowski 13) Czy powstanie zakończyło się zwycięstwem? a) Tak b) Nie c) Nie można tego określić ponieważ zostało to nieudokumentowane 14) W którym roku nastąpił trzeci rozbiór Polski? a) 1794 b) 1795 c) 1796 d) 1793 15) Jakie ziemie zagarnęły Prusy w III rozbiorze? a) Część Mazowsza wraz z Warszawą b) Część Wielkopolski wraz z Zileńcami c) Pomorze Gdańskie oraz Gdańsk d) Prusy nie brały udziału w rozbiorze 16) Jaką część zagarnęła Austria? a) Wielkopolskę wraz z Wilnem i Połańcem b) Mazowsze między Bugiem a Pilicą, część Małopolski z Krakowem c) Ziemie ukraińskie z Litwą d) Austria nie brała udziału w rozbiorze 17) Jaką część zagarnęła Rosja a) Litwę, ziemie białoruskie, Polesie i Wołyń b) Litwę, ziemie ukraińskie  c) Warszawę wraz z Krakowem d) Rosja nie brała udziału w rozbiorze 18) Czy król Stanisław August Poniatowski zrzekł się korony ? a) Tak b) Nie c) Został on zabity d) Nie można tego określić 19) Na ile lat Polska utraciła niepodległość? a) 123 lata b) 124 lata c) 132 lata d) 125 lat

Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?